Timmerhus Skåne

Ett timmerhus kan vara allt från en grovtimrad lada till ett korsvirkeshus eller ett något modernare hus med klädsel av brädor. Korsvirket var ett byggnadssätt som användes där det var ont om trä, till exempel den Skånska slätten, men tekniken återfinns på många platser.

Timmerhus

Timmerarbete

Ett timmerhus kan vara allt från en grovtimrad lada till ett korsvirkeshus eller ett något modernare hus med klädsel av brädor. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Korsvirke

Korsvirke

Korsvirket var ett byggnadssätt som användes där det var ont om trä, till exempel den Skånska slätten, men tekniken återfinns på många platser.