Stråtak Skåne

Vi hjälper dig lägga nytt stråtak i form av halm- och vasstak i Skåne-området.

Halmtak

Halmtaken har historiskt sett en lång tid dominerat framför allt den Skånska bebyggelsen. När man tröskade halm för att få säd blev halmstråna över, då hade man ett förträffligt material att använda på sina tak. Det höll tätt för regn och snö, det isolerade så man fick varm på vintern och svalt på sommaren och materialet hade man som sagt på gården. Givetvis användes halm även i städer och byar, då transporterat från närbelägna gårdar.

Vasstak

Vasstaken har en ännu längre historia. Redan under vikingatiden anser forskare att det finns belägg för att det lades vasstak. Närheten till vatten, där vassen då som nu växer vilt, gjorde att det var ett enkelt material att få tag på. Även i modernare tid har vassen dominerat som takmaterial i vissa områden, just för enkelheten att få tag på i tex en närliggande sjö. Stråtaken är inte bara vackra att se på, de bjuder även på ett behagligt inomhusklimat, där man får varmt på vintern och svalt på sommaren. Taken skapar även en tystare inomhusmiljö, tack vare sin bullerdämpande förmåga. De är dessutom hälsosamma, utan några farliga tillsatser för människor eller miljö. Tvärtom låter de husen andas på ett naturligt sätt, något som hjälper till att bevara byggnaderna. Vi lägger både halmtak och vasstak, allt efter kundens önskemål. Där finns stora likheter mellan taken, men även en del skillnader. Den största skillnaden som man ser är att halmtaken skärs jämna med hjälp av en kniv, medan vasstaken slås jämna.

Sepatec-metoden

Vi är behöriga att använda Sepatec-metoden, ett system att brandsäkra stråtak. Det används främst när det är risk för att en brand kan sprida sig till intilliggande hus med stråtak. För övrigt är brandrisken i dag inte större i ett hus med stråtak än med ett tak av något annat material.

 

Klicka här för att läsa mer om våra halmtak.

Rött hus med Stråtak en solig dag

Tegeltak

Bränd lera har använts under mycket lång tid som takmaterial. Förr var det ett dyrt material, ofta var det slott och herrgårdar, kyrkor och prästgårdar som fick tegel på taket.

Läs mer om Tegeltak

Spåntak

Spåntakens historia är gammal, det finns bland annat omtalat i antikens skrifter. I Norden ser vi det framför allt på kyrktak, några som härstammar så långt tillbaks som till medeltiden.

Läs mer om spåntak

Kontakta oss

Har du några frågor som rör tak, timmer eller snickerier på gamla hus? Kontakta oss så hjälper vi er! 

Kontakta oss