Spåntak Skåne

Spåntakens historia är gammal, det finns bland annat omtalat i antikens skrifter. I Norden ser vi det framför allt på kyrktak, några som härstammar så långt tillbaks som till medeltiden. Under 1800-talets mitt blev stickspån vanligt, framför allt för att spik blev billigt. Både boningshus och uthus blev klädda med spån, framför allt i skogrika landskap. Vi använder tätvuxen fur till spåntak, dessutom trätjära av hög kvalité. Det borgar för ett tak som kan ligga länge utan att förstöras av väder och vind. Dock bör man tänka på att ett spåntak, precis som alla andra tak, kräver ett visst mått av underhåll.

Spåntak med träd i bakgrunden

Tegeltak

Bränd lera har använts under mycket lång tid som takmaterial. Förr var det ett dyrt material, ofta var det slott och herrgårdar, kyrkor och prästgårdar som fick tegel på taket.

Läs mer om Tegeltak

Stråtak

Halmtaken har historiskt sett en lång tid dominerat framför allt den Skånska bebyggelsen. När man tröskade halm för att få säd blev halmstråna över.

Läs mer om stråtak

Kontakta oss

Har du några frågor som rör tak, timmer eller snickerier på gamla hus? Kontakta oss så hjälper vi er! 

Kontakta oss