Halmtak Skåne

Timmer och Tak består av mig, Nils-Anders Nilsson och min fru Eva Nord Nilsson. Jag har vuxit upp i en familj där gamla hus var en självklarhet, gått som lärling hos min far vad gällande snickeri och timmerarbeten och sedan varit lärling hos Sten Nilsson när det gäller halm- och halmtak. Eva sköter bokföringsbiten, har koll på övriga papper och hjälper till med hemsidan. Till vår hjälp har vi Johan Olovsson, som varit min lärling sedan 2007 och numera är fast anställd. Dessutom anställer vi i bland lite extra folk under våra hektiska sommarmånader.

Halmtakets historia

Halmtak har historiskt sett en lång tid dominerat framför allt den Skånska bebyggelsen. När man tröskade halm för att få säd blev halmstråna över, då hade man ett förträffligt material att använda på sina tak. Det höll tätt för regn och snö, det isolerade så man fick varm på vintern och svalt på sommaren och materialet hade man som sagt på gården. Givetvis användes halm halmtak även i städer och byar, då transporterat från närbelägna gårdar.

Hus bredvid vägen med halmtak

Spåntak

Spåntakens historia är gammal, det finns bland annat omtalat i antikens skrifter. I Norden ser vi det framför allt på kyrktak, några som härstammar så långt tillbaks som till medeltiden.

Läs mer om Spåntak

Stråtak

Halmtaken har historiskt sett en lång tid dominerat framför allt den Skånska bebyggelsen. När man tröskade halm för att få säd blev halmstråna över.

Läs mer om stråtak

Kontakta oss

Har du några frågor som rör tak, timmer eller snickerier på gamla hus? Kontakta oss så hjälper vi er! 

Kontakta oss