Golv Skåne

Golvet är inte bara något vi ska gå på. Det ska gärna vara vackert att se på, passa in tillsammans med det övriga rummet och vara lättskött. Dessutom ska det vara plant, låta bli att knarra och inte svikta vid belastning. Alla golv är kanske inte så här i verkligheten, men det är ändå något vi försöker sträva efter. Vi lägger traditionella trägolv, både med brädor sågade i bestick (lika breda) som med toppsågade brädor. Vi lägger även med lite nyare material samt golv av sten eller klinkers, allt efter önskemål.

Golv

Inredningar

Läs mer om vad vi kan hjälpa till med iform av inredningar till era byggnader. 

Läs mer om inredningar

Kontakta oss

Har du några frågor som rör tak, timmer eller snickerier på gamla hus? Kontakta oss så hjälper vi er! 

Kontakta oss