Välkommen till Ni & Wi Timmer och tak

Specialister på gamla hus, allt från golv till halmtak.

Om företaget

Vi utför de flesta arbeten i gamla (och ibland lite nyare) hus. Det kan gälla allt från att byta timmerträ i ett korsvirkeshus, hjälpa till med snickerier invändigt eller lägga ett nytt stråtak i form av ett halm- eller vasstak. När vi inte själva kan utföra något arbete har vi ett brett kontaktnät av hantverkare inom byggnadsvård som vi gärna hänvisar till. Vi ger givetvis också tips och råd gällande gamla hus.

Timmer och Tak består av mig, Nils-Anders Nilsson och min fru Eva Nord Nilsson. Jag har vuxit upp i en familj där gamla hus var en självklarhet, gått som lärling hos min far vad gällande snickeri och timmerarbeten och sedan varit lärling hos Sten Nilsson när det gäller halm- och vasstak. Eva sköter bokföringsbiten, har koll på övriga papper och hjälper till med hemsidan. Till vår hjälp har vi Johan Olovsson, som varit min lärling sedan 2007 och sedan många år arbetat som fullutbildad taktäckare. Nyast i företaget är Christoffer Ekström som fortfarande går som anställd lärling. Dessutom tar vi i bland in lite extra folk under våra hektiska sommarmånader.

Firman har varit verksam sedan 2002. Vi är fullvärdiga medlemmar i BEVIS, Byggnadsvård i Skåne. Vi är också medlemmar i Svenska taktäckar-föreningen. I bägge föreningarna krävs stort kunnande och stor yrkesskicklighet för att få bli medlem, något som ska skapa kvalitet och trygghet för våra kunder.

Tak

Bränd lera har använts under mycket lång tid som takmaterial. Förr var det ett dyrt material, ofta var det slott och herrgårdar, kyrkor och prästgårdar som fick tegel på taket.

Läs mer om takarbeten

Timmerhus

Halmtaken har historiskt sett en lång tid dominerat framför allt den Skånska bebyggelsen. När man tröskade halm för att få säd blev halmstråna över.

Mer om Timmerhus

Snickeri

Har du några frågor som rör tak, timmer eller snickerier på gamla hus? Kontakta oss så hjälper vi er! 

Mer om snickerier