2017

Delvis nyuppförd lada i skiftesverk, Perstorp
Nytt skiftesverk på boningshus, Östra Ringarp
Nytt vasstak, Falkenberg
Ny ryggning, Hässleholm
Nytt vasstak, Höllviken
Omläggning halmtak Billinge Hembygdsgård, i samarbete med Knadriks Kulturbygg
Omläggning vasstak på ladugård,Västergötlands regionmuseum i Skara
Reperation av en kupa, Perstorp
Ny ryggning, Bassholma
Nytt halmtak i Norrvikens trädgårdar, i samarbete med Knadriks Kulturbygg
Nytt halmtak i Norrvikens trädgårdar, i samarbete med Knadriks Kulturbygg
Nytt halmtak i Norrvikens trädgårdar, i samarbete med Knadriks Kulturbygg
Omläggning vasstak på Tingsgården, Stidsvig
Omläggning halmtak Agusastugan, i samarbete med Knadriks Kulturbygg
Omläggning halmtak Örumshuset, i samarbete med Knadriks Kulturbygg