2011

Vasstak, Sjöbo
Kyrkspån och vasstak, Östra Ljungby
Vasstak, Eriksberg, i samarbete med Knadriks Kulturbygg
Ryggning, Hörby
Vasstak, Vejbyslätt
Vasstak, fornhemmet Bjärka-Säby, Linköping
Vasstak, fornhemmet Bjärka-Säby, Linköping