Vi bygger timmerhus

Ett timmerhus kan vara allt från en grovtimrad lada till ett korsvirkeshus eller ett något modernare hus med klädsel av brädor. Så länge det finns olika bitar av trä som är ihopsatta med varandra så kan man kalla det för ett timmerhus. Men ofta tänker man på ett hus helt byggt av hoptimrat trä. Förr var det vanligt att först timra ihop huset, låta det stå ett tag för att därefter finjustera och flytta in. Vi väljer, om det är möjligt, att göra på ett liknande sätt. Vi bygger huset i en snickerilokal för att därefter märka och plocka ner stommen. Sen transporterar vi de olika delarna till den plats där huset ska ligga och sätter upp det där.