Timmerarbete

Vi arbetar på gammalt, traditionellt sätt med timmerarbeten. Vi utför reparationer med antingen gammalt eller nytt virke, beroende på hur väl reparationen ska passa ihop med den befintliga träkonstruktionen. Vi utför även nykonstruktioner med gamla, väl beprövade metoder.

Vi är noga med att försöka följa de lokala traditionerna i form av virkesval och byggnadsteknik, allt för att få ett slutresultat som passar in i miljön så bra som möjligt.

Även om det skiljer en del mellan till exempel korsvirke och timrade hus är det ändå mycket som är gemensamt. Vid alla timmerjobb är yxan ett av de bästa verktyg vi har, något vi inte kan klara oss utan.