Tegeltak

Bränd lera har använts under mycket lång tid som takmaterial. Förr var det ett dyrt material, ofta var det slott och herrgårdar, kyrkor och prästgårdar som fick tegel på taket. Senare spred det sig också inne i städerna där husen låg tätt, förr var det inte så stor brandfara om man hade tegeltak som ett halmtak. I modern tid har tegeltaken blivit ett av våra vanligaste tak. De finns i ett otal olika former och färger, där de vanligaste är en- och tvåkupiga pannor i tegelrött.

Ett tegeltak passar de flesta hus. Det kräver att den underliggande konstruktionen klarar av tyngden. Taket kan ligga i många år, är det ett gammalt tegel kan man ofta återanvända det flera gånger också.