Tak

Tak för gamla hus, men ibland även nyare

Taket är en av de viktigaste delarna på huset. Så länge taket håller tätt klarar sig ofta gamla hus i många år, även om övrigt underhåll är eftersatt. Taket har ju många uppgifter, allt från att hålla regn och snö ute, stoppa vinden och se till att den värme vi har inne i vårt hus stannar kvar.

Dessutom ska taket se vackert ut, passa in i miljön och framför allt passa till huset det ligger på. Vi strävar givetvis efter att nå det allra bästa resultat både med tanke på funktion och utseende. Vi försöker få fram det bästa av husets utseende genom att lägga rätt sorts tak på byggnaden. Då får man ett tak som harmoniserar med huset och som ligger i många år utan att ställa till några bekymmer för ägaren.