Inredningar

I äldre hus består mycket av inredningen av trä. Golv, väggar och tak var ofta i trä, liksom dörrar, garderober med mera.