Halmtak

Om (halmtak) vi utför de flesta arbeten i gamla (och ibland lite nyare) hus. Det kan gälla allt från att byta timmerträ i ett korsvirkeshus, hjälpa till med snickerier invändigt eller lägga ett nytt stråtak i form av ett halm- eller halmtak. När vi inte själva kan utföra något arbete har vi ett brett kontaktnät av hantverkare inom byggnadsvård som vi gärna hänvisar till. Vi ger givetvis också tips och råd gällande gamla hus.

Halmtak

Om Halmtak

Timmer och Tak består av mig, Nils-Anders Nilsson och min fru Eva Nord Nilsson. Jag har vuxit upp i en familj där gamla hus var en självklarhet, gått som lärling hos min far vad gällande snickeri och timmerarbeten och sedan varit lärling hos Sten Nilsson när det gäller halm- och halmtak. Eva sköter bokföringsbiten, har koll på övriga papper och hjälper till med hemsidan. Till vår hjälp har vi Johan Olovsson, som varit min lärling sedan 2007 och numera är fast anställd. Dessutom anställer vi i bland lite extra folk under våra hektiska sommarmånader.

Halmtak historia

Halmtak har historiskt sett en lång tid dominerat framför allt den Skånska bebyggelsen. När man tröskade halm för att få säd blev halmstråna över, då hade man ett förträffligt material att använda på sina tak. Det höll tätt för regn och snö, det isolerade så man fick varm på vintern och svalt på sommaren och materialet hade man som sagt på gården. Givetvis användes halm halmtak även i städer och byar, då transporterat från närbelägna gårdar.